Kde jsme byli

Takové byly Žabonosy

Ještě dlouho budu vstřebávat všechny dojmy a zkušenosti z pilotního projektu „Balance Weekend“, který jsem společně s úžasnou cvičitelkou Šárkou Kanclířovou Binarovou uspořádala v kouzelném prostředí Mlýna Žabonosy, 18.-20. 9. 2020. Sešla se nás bezvadná parta správných ženských a celý víkend jsme si to všechny krásně užívaly. V této těžké kovidové době jsme všechny potřebovaly vypnout a jen čerpat z krásné přírody, pohody prostoru a vzájemného sdílení. Na celém mlýně jsme byly samy, takže jsme se krásně mohly rozprostřít do prostoru  a to jak v tělocvičně, tak venku na sluníčku.

V pátek jsem děvčata nejprve rozvolnila v pomalém rytmu a naladila na víkendovou strunu. Hned poté jsme se plny elánu vrhly na bossu, kde nám Šárka dala poprvé do těla. Po výborné večeři jsme chvilku poseděly a poté se pozvolna přesunuly do prostor tělocvičny, kde jsme zalehly k večerní meditaci na odolnost, odbourání strachu a obav.

Sobotní čerstvé ráno začalo prodýcháváním u rybníčku, lehkým protažením a splýváním s přírodou. Šárka nás krásně vedla a svěží vzduch příjemně osvěžoval. Bohatá snídaně překvapila. Bylo těžké se před dopoledním cvičebním blokem nepřecpat. V tělocvičně jsme nejprve se Šárkou posilovaly pánevní dno v klidnějším tempu. Pokračovaly jsme se mnou automasáží, uvolněním a protažením krční páteře a krátkým úvodem do reflexních bodů na chodidle. Obídek byl, jak jinak, výborný, tak nevyhnutelně musela nastat hodinová siesta. Některé se šly natáhnout, některé seděly venku na sluníčku na kávičce a vynikajícím zákusku paní cukrářky.

Ve dvě hodiny jsme už na louce za mlýnem, pěkně v přírodě, pokračovaly v reflexní terapii chodidla a ruky, kde jsem děvčatům ukázala praktické body první pomoci a mohli jsme si procvičovat, povídat a konzultovat vše možné.

Zdá se to divné, ale v 15.30 jsme už zase jedly  – tentokrát menší piknik na trávě. Krásně jsme se ve slunečném počasí prohřály a tak v 17 hodin konec válení a šup šup do tělocvičny na rychlejší hodinu bossu se Šárkou. Po večeři měla Šárka ještě krásné předčítání příběhu, kde pracuje představivost a symboly. Bylo to velmi originální a zajímavé.

Nedělní ráno bylo ve znamení bosého brouzdání trávou v rose a dýcháním v přírodě. Nádherné ráno se studenou rosou nás krásně probralo. Po opět vydatné snídani jsme poplatily, sbalily, rozloučily se a vrátily do reality.

Rychle to uteklo. Je fascinující, že se to opravdu stalo, že se mi to podařilo zorganizovat, přesvědčit Šárku, aby šla do toho se mnou, sesbírat spousty zkušeností a užívat si to spolu s vámi. Už teď mám v hlavě další plány.

Jsem strašně vděčná. Děkuji Šárce za pomoc, za její jemnou duši plnou ženské energie, za její intuitivní vedení lekcí na bossu a originální předčítání. Doufám, že naše spolupráce nebyla poslední.

Děkuji všem děvčatům za to, že přijely, že byly tak úžasné, že si to užívaly, že uměly odpočívat, smát se a předávat zase svoji energii nám ostatním. Aspoň na čas, na nějakou, byť vymezenou, chvíli, jsme mohly uniknout tlaku současných dní, abychom se staly odolnějšími, klidnějšími, nabitými, vysmátými a silnými.

Děkuji.